Hillklinten Challenge

4 September 2021

Den verkliga utmaningen inom terränglöpning. Stigar, branta uppförs- och utförslöpor. Tung mosslöpning samt obanad terränglöpning (ungefär som snitslad orientering utan karta).

Banan mäter 10 km (10100 meter) och innehåller löpning både efter stigar, jobbiga myrar, kraftiga stigningar och obanad terräng. Banan passerar över  vackra Hillklinten där utsikten är fantastisk.  Väl uppe på Hillklinten gör vi ett lappkast, lämnar stigarna och fortsätter obanat mot Källbotten. Den sista kilometern springer vi på elljusspåret mot mål.

Starten går kl 11.00 och ordinarie anmälan går att göras fram till och med den 31/8. Kostnaden är 275 kr om anmälan görs inom ordinarie anmälningstid. Efteranmälan kan göras fram till 20 minuter före start. Efteranmälningsavgiften är då 375 kr.

Betalning sker till Swish 123 658 33 55 eller betala in på bankgiro 769-1793